+
6 setembre 2017
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per  la següent actuació: Sega dels marges dels camins públics rurals del munic
20 juny 2017
PENTAX DIGITAL CAMERA
Per tal millorar les condicions acústiques interiors del pavelló per a poder-hi desenvolupar, a més de les activitats esportives, exhibic