Arxiu municipal

PODEU ACCEDIR AL WEB DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  – ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA – FONS AHG170-514/Ajuntament de Campllong : AQUÍ

ACCÉS A LA XARXA D’ARXIUS COMARCALS (XAC): AQUÍ

 

Digitalització de les actes del ple de Campllong, les versions PDF amb l’OCR incorporat per tal de poder fer recerques en cadascun dels volums. Només es poden fer els volums que estiguessis mecanografiats, no pas en els manuscrits., i dels següents volums: 

 

  • Llibre d’actes del ple, 1988-1995.
  • Llibre d’actes del ple, 1995-1999.

 

Des de l’enllaç següent es pots descarregar els PDF d’aquests dos volums, amb el reconeixement òptic incorporat.

https://gencat-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jferrergo_gencat_cat/Er38Y37PPIBDto1Icdj_DUMBsD-we3oaEs5Z48JSx65Q-w?e=7A7sQC

 

Així mateix, hi ha 3 volums d’actes  que no vam poder-se digitalitzar atenent la encuadernació i volum: 

  • Llibre d’actes del ple, 1999-2003.
  • Llibre d’actes del ple, 2003-2007.
  • Llibre d’actes de la Junta de Govern Local, 2003-2007.

portada llibre d'actes

//