Casal d’estiu

El casal d’estiu pel 2020 estarà gestionat per l’empresa http://www.elcastellet.cat/ qui té la concessió del servei per concurs.

Els preus i la normativa la trobareu a l’apartat d’ordenances i reglaments d’aquesta web:

PREUS: http://www.campllong.cat/ajuntament/ordenances-i-reglaments/ordenances-fiscals/

REGLAMENT: http://www.campllong.cat/ajuntament/ordenances-i-reglaments/reglaments/