Centres escolars de referència

Les escoles de referencia de Campllong són les del municipi de Cassà de la Selva:

ESCOLA PUIG D’ARQUES

ESCOLA ALDRIC 

ESCOLA LA SALLE

GENERALITAT DE CATALUNYA – CENTRES I SERVEIS EDUCATIUS