Pressupost Municipal

ACCEDEIX A LES DADES DE LA GESTIÓ ECONÒMICA A LA SEU ELECTRÒNICA: AQUÍ

 

ANUNCI BOP APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST 2020

 

pressupostos