Oficines municipals

AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

NIF: P1704200C

Carrer Església, 21

17459 CAMPLLONG

TELF. 972461504

MOBIL 664 05 05 14

E-MAIL: ajuntament@campllong.cat

 

Escut amb nom