Consulta pública prèvia a la modificació del Reglament municipal número 10, regulador de la convivència ciutadana i ús dels espais i mobiliari públic

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a parir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a la modificació d’una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l’Ajuntament de Campllong a través del Registre General d’Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s’han presentat dins dels terminis establerts.

  • PRESENCIALMENT:
    A l’Ajuntament de Campllong, al Registre General d’Entrada de Documents, de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i els dijous a la tarda de 18 a 20 hores.
  • PER INTERNET:
    Si es vol sol·licitar a través d’Internet ho podeu fer a través del INSTÀNCIA GENÈRICA que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Campllong i és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic.

CONSULTES ACTIVES:

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT NÚMERO 10 REGULADOR DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA I ÚS DELS ESPAIS I MOBILIARI PÚBLIC