Organigrama de l’Ajuntament

Alcalde: Lluís Freixas Vilardell (CiU-IPC)
1r. Tinent d’alcalde: Àlex Carrera Llinàs (CiU-IPC)
2n. Tinent d’alcalde: Roser Freixas Puig (CiU-IPC)

Regidors:

  • Eliseu Carreras i Cortés (CiU-IPC)
  • Sílvia Bosch i Agustí (CIU-IPC)
  • Ester Roqueta i Vila (CiU-IPC)
  • José Luís Zúñiga Delgado (CiU-IPC)

CARTIPÀS MUNICIPAL (2015-2019)

1. ÀREA: COORDINACIÓ ENTRE ÀREES, RELACIONS EXTERIORS, CIUTADANIA, SEGURETAT, URBANISME I EDIFICIS MUNICIPALS

Responsable: Sr. Alcalde, LLUÍS FREIXAS I VILARDELL
– Coordinació entre àrees
– Governació
– Atenció i relacions ciutadanes
– Relacions de l’Ajuntament amb altres administracions
– Recursos humans
– Seguretat
– Urbanisme: gestió i planificació urbanística, disciplina i activitats i gestió de llicències
– Manteniment, gestió i control d’edificis i equipaments municipals: pavelló, oficines municipals, local social, cementiri, magatzem polígon
– Gestió dels serveis públics: aigua, sanejament, gas, electricitat, telecomunicacions,..etc.
– Plans de protecció civil i plans d’autoprotecció

2. ÀREA: HISENDA, MEDI AMBIENT, SALUT I BENESTAR SOCIAL

Responsable: Regidor, Sr. JOSÉ LUÍS ZÚÑIGA DELGADO
– Medi Ambient: control ambiental i sostenibilitat general dins el terme municipal
– Seguiment del PALS (Agenda 21) I PAES
– Control servei de recollida deixalles: FORM, selectiva, rebuig, mobles i trastos vells, deixalleria
– Neteja viària
– Gestió cens animals de companyia

– Turisme: promoció rutes verdes, patrimoni i ofertes -restaurants i cases de turisme rural

Responsable: Regidora, Sra. SÍLVIA BOSCH I AGUSTÍ

— Gestió econòmica de l’Ajuntament: pressupost i comptabilitat general
– Salut: atenció sanitària primària (consultori local)
– Benestar social: serveis socials (assistenta i educador social+geriàtrics de referència)
– Casal de Jubilats
-Agermanament
– Civisme
– Dipsalut: control de qualitat de l’aigua, etc..

3. ÀREA: CULTURA, ESPORTS, JOVENTUT, MOBILITAT I PAGESIA

Responsable: Regidora, Sra. ROSER FREIXAS I PUIG
— Festa Major
– Activitats de Nadal
– Joventut
– Coordinació entre entitats: Associació Fires i Festes de Campllong, Associació Esportiva Campllong, Musicant, etc.
– Esports

– Fira Comarcal de Primavera

Responsable: Regidor, Sr. ELISEU CARRERAS I CORTÉS
– Vies i camins públics: circulació, manteniment i millores
– Zones verdes municipals: manteniment, gestió i millora
-Mobiliari urbà
– Manteniment de rutes verdes
– Pagesia
– Millora, manteniment i protecció de lleres i espais associats
– Museu del Camp

4. ÀREA: ENSENYAMENT, OCUPACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I DIFUSIÓ LOCAL

Responsable: Regidor, Sr. ÀLEX CARRERA I LLINÀS
– Casals
– Ensenyament: llar infants, classes de repàs, coordinació centres escolars públics de referència
– Biblioteca municipal
– Cursets i activitats formatives
– Musicant
– Cavalcada de reis
– Colla de Grallers i Geganters de Campllong

Responsable: Regidora, Sra. ESTER ROQUETA I VILA
– Web municipal
– Edicions locals: butlletí, llibres, etc..
– Dinamització cultural i difusió cultural del municipi: agenda mensual
– Ocupació i promoció econòmica
– Cursets i activitats de lleure