ORGANIGRAMA DE L’AJUNTAMENT

ALCALDE: Lluis Freixas Vilardell (JxC)
1r. TINENT D’ALCALDE: Àlex Alsina Puertas (JxC)
2N. TINENT D’ALCALDE: Roser Freixas Puig (JxC)
REGIDORS:
Sílvia Bosch Agustí (JxC)
Gemma Johé Barnés (ERC-AM)
Maria Bosch Vilalta (ERC-AM)
Joan Descals Rabat (ERC-AM)

CARTIPAS MUNICIPAL 2019-2023

ÀREA RESPONSABLE NOM ÀREA SUBÀREES
1 LLUIS FREIXAS VILARDELL – ALCALDE COORDINACIÓ ENTRE ÀREES
RELACIONS EXTERIORS Governació
Relacions de l’Ajuntament amb altres administracions
Agermanament
SERVEIS GENERALS Recursos Humans
Servei de prevenció de riscos laborals
Compra de material
Gestió bens municipals (patrimoni i inventari)
Gestió de Contractes de serveis de manteniment (jardineria, ascensors, telefonia, neteja, plagues, etc.)
Manteniment, gestió i control de serveis públics: aigua, sanejament, gas, electricitat, telecomunicacions, etc
CIUTADANIA Atenció i relacions ciutadanes
Participació ciutadana/Pressupostos participatius, administració electronica , transparència
Registre d’entrada i sortida de documents
Mobilitat (ATM)
SEGURETAT Coordinació amb mossos (trànsit, circulació i seguretat i protecció a les persones i béns)
Plans de Protecció Civil i plans d’autoprotecció
URBANISME Gestió i planificació urbanística
Gestió d’obres municipals en vies i edificis públics
Inspecció i disciplina urbanística
Gestió llicències : urbanístiques i activitats
EDIFICIS MUNICIPALS Manteniment, gestió i control d’edificis i equipaments municipal: Ajuntament, Local Social, pavelló, Cementiri, magatzem/museu
ÀLEX ALSINA PUERTAS – 1R. TINENT D’ALCALDE HISENDA Control i distribució dels mitjans econòmics (pressupost municipal) i control de la despesa
MEDI AMBIENT Control ambiental i sostenibilitat general
Seguiment i desenvolupament PAES (Agenda 21)
Control servei de recollida deixalles: Form, selectiva, rebuig, mobles i trastos vells, deixalleria.
gestió cens animals de companyia
Pagesia
Neteja viària
Manteniment Vies Verdes
Manteniment de lleres (ACA)
Relacions amb l’entitat Associació de propietaris afectats per les rieres de Campllong
VIES I CAMINS PÚBLICS Gestió de carrers i camins
Menteniment, gestió i millora de les zones verdes municipals
Mobiliari urbà
DIFUSIÓ LOCAL web municipal
Edicions locals: butlletí, llibrets, llibres, etc
PROMOCIÓ ECONÒMICA Ocupació i Borsa de Treball
Promoció econòmica
TURISME Promoció rutes verdes, patrimoni i ofertes, restaurants i cases de turisme rural, etc.
Museu del Camp
web municipal
Coordinació amb l’Oficina Comarcal de Turisme del CC del Gironès per la promoció del municipi de Campllong
ÀREA 2 ROSER FREIXAS PUIG – 2N. TINENT D’ALCALDE CULTURA* Festa Major
Fira Comarcal de Primavera
Activitats de Nadal i Reis
Relacions amb l’entitat Colla de grallers i geganters de Campllong
Relacions amb l’entitat Associació de Fires i Festes de Campllong
JOVENTUT Organització i promoció d’activitats i serveis per a joves
ESPORTS Activitats espotives Local Social (cursos anuals d’octubre a juny)
Coordinació ús del pavelló (lloguers)
Relacions amb l’entitat AE Campllong
ENSENYAMENT* Casals infantils de lleure
Llar d’infants – Consell escolar
Relacions amb l’entitat AMPA de la llar d’infants
Relacions amb els centres escolars públics de referència
SILVIA BOSCH AGUSTÍ SALUT Atenció Primària (Consultori local)
Relacions amb el Cap de Cassà de la Selva
Dipsalut: control plagues, qualitat de l’aigua, etc.
Parcs urbans de salut i itineraris saludables
BENESTAR Consoci Benestar Social Gironès-Salt
Serveis Socials (Treballadora social i educador social)
Centres geriàtrics de referència
Casal de Jubilats
Civisme i convivència
CULTURA * Musicant
Dinamització cultural: agenda mensual d’activitats
ENSENYAMENT* Biblioteca sala de lectura local social
Cursos i activitats Local Social – activitats formatives (cursos anuals d’octubre a juny)
Relacions amb els centres escolars públics de referència