Fira Comarcal de Primavera

PRESENTACIÓ FIRA 2016
cartell-fira-campllong-2016-300x205Després de més d’un quart de segle d’existència continuada, la Fira Comarcal de Primavera de Campllong ha esdevingut un referent dins del món comercial, agrícola i ramader català. La tradició i la modernitat es donen de la mà en aquesta trobada que visiten més de 30.000 persones.
Anualment, el primer cap de setmana després de Setmana Santa, la Fira de Campllong ofereix una diversitat d’actes a un públic molt nombrós i es converteix en un veritable aparador de l’activitat econòmica i social, no solament del municipi de Campllong i rodalies, sinó de tota la província. Tota la seva vitalitat es mostra a l’espai dedicat, com cada any, a la Fira Comercial (espais exteriors i estands a la carpa coberta), a les parades de venda de productes artesans, demostració d’oficis artesanals, exposicions de maquinària agrícola i industrial antiga i actual, mercat d’ocasió, etc.

 

 

 

1

2Totes aquestes activitats es complementen amb exhibicions i concursos que conjuntament amb l’oferta comercial atrauen al nombrós públic visitant. L’organització de la Fira treballa al llarg de l’any per tal de seleccionar una variada oferta d’actes i activitats amb l’objectiu d’acostar el treball del camp i la vida de pagès a tots els visitants i fer difusió de l’estreta relació entre les persones, els animals i la terra.

 

3 4 5

 

Programació 2016

Descarrega’t el programa de la Fira!
cartell-fira-campllong-2016-300x205

Normativa

NORMATIVA GENERAL DE LA FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA 2016 (versió imprimible, aquí)
1. La fira tindrà lloc els dies 2 i 3 d’abril de 2016. L’horari d’obertura del recinte firal al públic serà a les 10:00 hores i el tancament a les 20:00 hores.

2. La tramesa de la sol·licitud de participació implica l’acceptació de tota normativa exposada.

3. Durant tota la Fira hi haurà servei de bar amb: esmorzars, dinars i berenars.

4. És obligatori l’acompliment de les condicions higiènico – sanitàries d’acord amb el reglament CE número 852/2014, d’higiene dels productes alimentaris. El responsable de la salubritat dels aliments i/o productes és el responsable de la parada.

5. Durant el període de muntatge i desmuntatge els paradistes o expositors són els únics responsables de les seves pertinences

6. L’organització i l’Ajuntament de Campllong NO responen dels danys que es puguin ocasionar als paradistes o expositors sobre els seus productes o instal·lacions els quals hauran de respondre amb la seva corresponent assegurança, excepte que el dany sigui ocasionat o imputat a l’administració o als seus treballadors.

7. PARADES VENDA CARRER: Per poder participar s’haurà de presentar sol·licitud de participació fins a 18 de març de 2016 juntament amb la documentació detallada a continuació. Tenen preferència els antics expositors que per mantenir el mateix lloc és imprescindible que envieu la sol·licitud de participació fins al 26 de febrer de 2016.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

 • Sol·licitud de participació.
 • Fotocòpia DNI o CIF del sol·licitant.
 • Carnet d’artesà (si s’escau)
 • Estar donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que els correspongui.
 • En cas de vendre productes alimentaris, fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments i del registre sanitari corresponent.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil vigent.

Una vegada s’hagi rebut la notificació d’acceptació per participar a la Fira, es podrà fer efectiu el pagament de la taxa mitjançant liquidació que s’adjuntarà a la mateixa notificació, durant els dies ja especificats a la mateixa.

Tots aquells qui hagin estat autoritzats a participar a la fira, però que no hagin fet efectiva la taxa municipal i aportat la documentació sol·licitada abans del dia 24 de març, seran decaiguts en el seu dret a participar a la fira.

En cas de que el personal municipal ho sol·liciti, el pagament de l’esmentada taxa caldrà que sigui acreditat en el moment en que es designi l’espai abans de muntar, mostrant el comprovant de la entitat bancària, en cas contrari s’entendrà sense efectes l’autorització concedida i no podran muntar la parada ni exposar els productes.

Els participants ocuparan el lloc designat per l’organització. El personal municipal indicarà l’espai designat que serà distribuït d’acord amb els productes que s’exposin i els metres que ocupi cada parada a partir de les 07:00 del matí.

L’horari de muntatge de parades serà de 07:30 a 09:30 del matí.

En cas de mal temps, o no assistència dels firaires, no es retornaran els diners.
Així mateix, tampoc es retornaran els diners en cas d’abonar la taxa però no presentar la totalitat de la documentació requerida al punt 2 d’aquesta normativa.

El nombre de places és limitat, per tant les sol·licituds seran ateses i les places atorgades segons el tipus de productes oferts i per ordre d’arribada de la sol·licitud.

Els artesans/paradistes estan obligats a mantenir neta la zona que els correspongui i deixar lliure de qualsevol deixalla el mateix en acabar la fira.

IMPORTANT: Als espais destinats a parades de venda al carrer no es disposa de subministrament elèctric, en cas de necessitar electricitat els paradistes hauran de portar el seu generador.

8. ESTANDS COMERCIALS (dins carpa coberta) I ESPAIS EXTERIORS:

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

 • Sol·licitud de participació.
 • Fotocòpia DNI o CIF del sol·licitant.
 • Estar donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que els correspongui.
 • En cas de vendre productes alimentaris fotocòpia del carnet de manipulador/a d’aliments i registre sanitari corresponent.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil vigent
 • Inventari dels objectes/productes que hi haurà exposats a l’estand per entregar al servei de vigilància.

L’horari de muntatge i desmuntatge és el següent:
Muntatge: Divendres 1 d’abril durant tot el dia.
Desmuntatge: Fins dilluns 4 d’abril al migdia.

Hi ha servei de vigilància nocturna des del divendres dia 1 d’abril a les 21.00h fins el dilluns dia 4 d’abril a les 14.00h

La correspondència i la documentació relativa a la Fira s’haurà de fer arribar a:

Ajuntament de Campllong
Associació de Fires i Festes de Campllong
C/ Església, 21
17459 – CAMPLLONG (GIRONA)
Tel.: 972.46.15.04 / Fax: 972.46.34.08
Correu electrònic: cultura@campllong.cat
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i dijous tarda de 18 a 20 hores.

Preus

PREUS FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG 2016 (2 i 3 D’ABRIL) (versió imprimible, aquí)

 • Estands a l’interior de la carpa coberta:
  • Estand 3 x 2: 260,00.- €
  • Estand 4 x 2: 335,00.- €
  • Estand 5 x 2: 400,00.- €
  • Estand 6 x 2: 460,00.- €
  • Estand de més de 6 metres 60,00.- €/metre lineal

**El preu inclou moqueta a l’interior de l’estand i rètol de la firma expositora

 • Lloguer carpa per espais exteriors 3 x 3: 220,00.-€
 • Lloguer carpa per espais exteriors 5 x 5: 270,00.-€
 • Lloguer de tarima per carpes exteriors: 5 €/m2
 • Presa de llum extra (més potència que la convencional): 90.- €
 • Presa d’aigua i desaigua: 180.- €
 • Parades de productes artesans:
  • de 1 a 2 m: 40,00.- €
  • de 3 a 4 m: 50,00.- €
  • de 5 a 6 m: 60,00.- €
  • de 7 a 8 m: 70,00.- €
  • de 9 a 10 m: 85,00.- €

LES PARADES MÒBILS DE BAR-RESTAURANTS, ROSTISSERIES, FRANKFURTS I SIMILARS (a criteri de l’organització) PAGARAN UNA TAXA ADDICIONAL DE 5€/m2

 • Espais comercials exteriors: 10 €/m lineal + 1€/m2 d’ocupació

En els següents casos s’aplicarà un coeficient corrector segons el carrer o la ubicació tal i com es detalla a continuació:

a) Zona comercial exterior compresa entre C/ Remei, C/ Església i C/ Enric Miralles amb façana a algun d’aquests carrers: coeficient per metre lineal d’1,00

b) Zona Comercial exterior dins el sector C/ Remei, C/ Enric Miralles, C/ Església, espais formats per carrers interiors a aquesta illa sense façana als carrers pavimentats: coeficient per metre lineal de 0,80/coeficient per m2 d’1,00
c) Zona Carrer Església de la cruïlla C/ Enric Miralles fins a la cruïlla C/ Sant Quirze i Santa Julita: coeficient per metre lineal d’ 1,00

d) Zona Carrer Església cruïlla C/ Enric Miralles i el pas d’entrada de l’Ajuntament: coeficient per metre lineal d’ 1,25

e) Zona Carrer Església pas Ajuntament fins cruïlla C/Pavelló: coeficient per ml d’ 1,00

f) Zona Carrer de la Fira: coeficient per metre lineal d’1,50/coeficient per m2 d’ 1,00

g) Altres carrers no especificats: coeficient per metre lineal d’ 1,00

 • Maquinària de treball de pagès exempta de pagament però subjecte a la disponibilitat del terreny.
 • Exposició maquinària usada per vendre: “17. Mercat de maquinària agrícola d’ocasió”:
  • Eines – 1,00.- €/m2 d’ocupació
 • Anunci publicitari interior quadríptic Fira: 250.- €
 • Anunci publicitari contraportada quadríptic Fira: 400.- €

Inserció d’anuncis al quadríptic informatiu dels actes dels dies de la Fira. A color i tiratge de 26.000 exemplars.

 • Pancartes publicitàries: 100.- €/unitat
  La confecció de les pancartes és a càrrec de l’anunciant, les quals s’hauran de lliurar a l’organització que assignarà els llocs per la seva col·locació en el recinte comercial.
 • Trofeus: 30.- €/unitat
  L’import inclou la compra i el gravat de les plaques. També es poden cedir els trofeus directament a l’organització i aquesta es farà càrrec del gravat de les plaques.

Adquisició prèvia d’entrades: un 25% de descompte (mínim 30 dies d’antelació) (per a grans quantitats, consultar).

MÉS INFORMACIÓ: Ajuntament de Campllong – de dilluns a divendres de 10h a 14h i els dijous de 18h a 20h – Tel. 972 461 504 – Fax: 972 463 408, o al correu electrònic cultura@campllong.cat

Durant tota la Fira hi haurà servei de bar amb: esmorzars, dinars i berenars.

* Preus segons ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal.

Inscripcions per als estands i espais exteriors

 • ATENCIÓ! Per enviar correctament el formulari cal que ompliu totes les caselles marcades amb asterisc (*). Si ho feu així i envieu el formulari, rebreu un correu electrònic també de confirmació. Si no rebeu el correu, segurament us heu deixat alguna casella per omplir. Reviseu el formulari, si us plau. Per qualsevol dubte, truqueu a les oficines de l'Ajuntament (972 46 15 04).
 • * Cal annexar tota la documentació detallada a la normativa general de la Fira.
  ** La presentació d’aquest full d’inscripció implica l’acceptació total de la normativa esmentada.
  Un cop rebuda i acceptada aquesta sol·licitud i per tal de formalitzar la participació s’haurà de pagar el 50% de l’import total en concepte de bestreta.
 • Podeu fer arribar tota la documentació de les següents maneres:
  - A través d'aquest mateix formulari adjuntant-hi els arxius
  -Associació de Fires i Festes de Campllong
  C/ Església, 21
  17459 – CAMPLLONG (GIRONA)
  -Per correu electrònic a:cultura@campllong.cat

  D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran incorporades a un fitxer titularitat de l’Associació de Fires i Festes de Campllong amb finalitats de tramitació de la seva petició. Només seran cedides o comunicades a altres persones en els casos legalment previstos o amb la seva autorització expressa.
  Vostè té dret a sol·licitar accés a les seves dades que constin en els fitxers de l’Ajuntament de Campllong i, si és el cas, a fer-los rectificar i cancel·lar tot adreçant-se per qualsevol mitjà al mateix Ajuntament.

Inscripcions per a les parades de venda al carrer

 • ATENCIÓ! Per enviar correctament el formulari cal que ompliu totes les caselles marcades amb asterisc (*). Si ho feu així i envieu el formulari, rebreu un correu electrònic també de confirmació. Si no rebeu el correu, segurament us heu deixat alguna casella per omplir. Reviseu el formulari, si us plau. Per qualsevol dubte, truqueu a les oficines de l'Ajuntament (972 46 15 04).
 • Carregueu des d'aquí els arxius adjunts (fins a 1.5 Mb per adjunt)
 • Preus parades de productes artesans:
  de 0 a 2 m….........................................….....40,00.- €
  de 3 a 4 m……..............................................50,00.- €
  de 5 a 6 m……..............................................60,00.- €
  de 7 a 8 m……..............................................70,00.- €
  de 9 a 10 m.................................................85,00.- €

  LES PARADES MÒBILS DE BAR-RESTAURANTS, ROSTISSERIES, FRANKFURTS I SIMILARS (a criteri de l’organització) PAGARAN UNA TAXA ADDICIONAL DE 5€/m2

  IMPORTANT: Als espais destinats a parades de venda al carrer no es disposa de subministrament elèctric, en cas de necessitar electricitat els paradistes hauran de portar el seu generador.
 • * Cal annexar tota la documentació detallada a la normativa general de la Fira.

  ** La presentació d’aquest full d’inscripció implica l’acceptació total de la normativa esmentada.

  Podeu fer arribar tota la documentació a: Associació de Fires i Festes de Campllong C/ Església, 21
  17459 – CAMPLLONG (GIRONA)
  o bé per correu electrònic a l’adreça: cultura@campllong.cat

  PER A MÉS INFORMACIÓ : AJUNTAMENT DE CAMPLLONG
  cultura@campllong.cat
  Tel. 972461504
  Fax 972463408

  D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran incorporades a un fitxer titularitat de l’Associació de Fires i Festes de Campllong amb finalitats de tramitació de la seva petició. Només seran cedides o comunicades a altres persones en els casos legalment previstos o amb la seva autorització expressa. Vostè té dret a sol·licitar accés a les seves dades que constin en els fitxers de l’Ajuntament de Campllong i, si és el cas, a fer-los rectificar i cancel·lar tot adreçant-se per qualsevol mitjà al mateix Ajuntament.