PROTECCIÓ CIVIL

Neteja de parcel·les per prevenció d'incendis forestals

DUPROCIM - DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMPLLONG

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió de data 28 de març de 2018

Homolgat per part del Departament d’Interior:

Sin título

CARTOGRAFIA:

  1. SITUACIÓ
  2. CARTOGRAFIA BÀSICA
  3. RISC D’INDENDI
  4. RISC D’INUNDACIONS
  5. RISC PER NEVADES
  6. RISC PER SISME
  7. RISC PER TRANSPORT MMPP

protecciocivil

WEB DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ACCEDEIX AL WEB AQUÍ

protecciocivil