Serveis públics municipals

Aigua (analítiques)

Sanejament

Gas

Electricitat

Telecomunicacions