PROJECTES D’OBRES MUNICIPALS

X2021000120 - PUOSC 2020-2024 - PROJECTE MILLORA PRESTACIONS PAVELLÓ

X2021000171 - PUOSC 2020-2024 - PROJECTE MILLORA CAMINS PÚBLICS D'ACCÉS AL NUCLI URBÀ

Expedient: X2021000169 - PUOSC 2020-2024 - PROJECTE EXECUTIU MILLORA ENERGÈTICA PAVELLÓ

Expedient: X2021000170 - PUOSC 2020-2024 - PROJECTE ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAMPLLONG

Expedient: X2021000109 - PROJECTE ADEQUACIO MAGATZEM MUNICIPAL PER MUSEU

X2021000166 - CONTRACTE MENOR - NETEJA RIERA CAMPLLONG AMB TRAM URBÀ

TEXT REFÓS PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR-VERNEDA. TRAMS 6, 7 i 9 CAMPLLONG