16 DE SETEMBRE VACUNA’T A CASSÀ DE LA SELVA DE 12 A 15 HORES