A partir de demà seran obligatòries les mascaretes en espais a l’aire lliure i espais tancats d’ús públic

A partir de demà seran obligatòries les mascaretes en espais a l’aire lliure i espais tancats d’ús públic

⭕ Serà obligatori per persones de 6 anys o més i recomanable per infants entre 3 i 5 anys

⭕ No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat

Consulteu Direcció General de Protecció Civil. Generalitat de Catalunya i Boletín Oficial del Estado – BOE

 

_maskokfinal1_9be89d3f