Anunci d’aprovació definitiva de la modificació del projecte d’urbanització del PMU de l’àmbit del verd privat de Campllong

ANUNCI BOP: 202012504205-1

PROJECTE: AQUÍ

FOTO MPU