BAIXA DE L’AGENDA I INFORMACIONS MUNICIPALS EN FORMAT PAPER PASSAT PER CADA HABITATGE

Benvolgut veïns,

 

Amb la intenció de reduir el paper que l’Ajuntament envia a cada habitatge mensualment per tal de comunicar l’Agenda d’activitats o altres qüestions d’interès dels veïns/nes de Campllong volem implicar a la ciutadania en la participació del compromís ambiental de treballar amb menys paper.

 

És per això que volem que totes aquells habitatges que decidiu que ja no voleu rebre informació en format paper per part de l’Ajuntament, ho comuniqueu a l’Ajuntament mitjançant el formulari que trobareu al web municipal www.campllong.cat a través del botó “tràmits per internet” i una instància genèrica (Caldrà donar-se d’alta a IDECAT mòbil sinó es diposa de signatura o DNI eletrònic). Indicant clarament les dades de l’habitatge que no desitgen rebre informació amb paper físic.

 

REQUISIT: La baixa serà efectiva després de comprovar que tots els mòbils de l’habitatge estan donats d’alta a la App municipal.

 

PAPER