BAN MUNICIPAL D’OBLIGAT COMPLIMENT REFERENT A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS NETEJA DE SOLARS I ESTRIPAR ELS ROSTOLLS