BASES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC

BREU RESUM:

Concessió d’unes ajudes per fomentar i facilitar la utilització del transport públic (TEISA i ATM en línies regulars) entre:

 1. Els joves de 14 a 19 anys
 2. Els joves estudiants de 19 a 25 anys (acreditar que estudien)
 3. Persones que estan a l’atur
 4. Jubilades o tenir més de 70 anys
 5. Persones que pateixen una discapacitat intel.lectual o física
 6. Familiars de persones hospitalitzades dins del 2n grau per consanguinitat o afinitat hospitalitzat

Període de sol.licitud: del 10/03/2021 al 10/12/2021

Import de l’Ajut: 90% dels títols o tiquets que es justifiquin haver comprat

  DOCUMENTACIÓ:

  BASES CATALA

  CONVOCATORIA CATALA

  EXTRACTE CONVOCATORIA BOP 47 10.03.2021 X2021000034 20214701884-1

   

  TRAMITACIÓ DE L’AJUT:

  Omplir l’instància genèrica que trobareu AQUÍ

  A la sol.licitud s’hi ha d’adjuntar a l’apartat Adjuntar-hi documents la documentació que correspongui:

  1 Rebuts de compra escanejats

  2. Número de Compte corrent on s’hi abonarà la subvenció

  3. La primera vegada dins del curs escolar que es demani la subvenció, còpia de la matrícula dels estudis que s’estiguin cursant (només joves de 19 a 25 anys)

  4. Altre justificatius d’estar a l’atur, ser jubilat, tenir una discapacitat o un familiar hospitalitzat d’acord amb la condició de la persona que sol.licita la subvenció (punt 1 al 6)