BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES, AMB SEU A CAMPLLONG, AFECTADES PER LA DECLARACIÓ D’ESTAT D’ALARMA DEL COVID-19 I QUE S’ADAPTEN A LA NOVA NORMATIVA SANITÀRIA

Les mesures d’ajut econòmic a autònoms i petites empreses, amb seu a Campllong, davant els efectes de la declaració de l’estat d’alarma pel covid-19 és un programa de subvencions directes per autònoms, empreses i professionals de qualsevol sector empresarial (comercial, restauració, serveis, indústria, etc.) de Campllong afectats per la crisi del COVID-19.

L’objecte d’aquestes bases, és ajudar als que han patit una davallada dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus i que tenen majors despeses per tal d’adaptar-se a la nova normativa sanitària en els següents supòsits:

Línia a):

Despeses derivades de l’adequació i prevenció dels espais de treball al contagi del COVID-19: compra de material, aparells, petites obres, etc. Import màxim 300 €.

Línia b):

Despeses derivades del pagament de la quota d’autònoms en el cas de treballadors que no hagi pogut prestar els seus serveis en dels mesos en els quals s’ha declarat l’estat d’alarma i els negocis han estat tancats per no considerar-se serveis essencials. Import màxim 500.- €

 

TERMINI DE SOL.LICITUD: 30/11/2020

En aquestes bases s’estableix el procediment per a la concessió d’aquestes subvencions i es convida als potencials beneficiaris a que la sol·licitin atès que té per objecte fomentar l’activitat del teixit empresarial.

 

CONVOCATORIA BDNS SUBVENCIONS PETITES EMPRESES I AUTÒNOMS

BASES SUBVENCIONS PETITES EMPRESES I AUTÒNOMS

2020 -5 – SOL.LICITUD SUBVENCIÓ AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES

 

** Cal adjuntar aquesta sol·licitud a una instància genèrica i tramitar-ho AQUÍ adjuntant els documents especificats en l’apartat 3, 4 i 5

El tràmit electrònic requereix donar-se d’alta a l‘idCAT Mòbil  – https://idcatmobil.seu.cat/ – que és el sistema d’identificació i signatura electrònica a través de dispositius mòbils en col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

  • Permet identificar-vos i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador
  • No cal recordar cap contrasenya ni PIN
  • No requereix la instal·lació de cap tipus de programari
  • És un sistema segur i no caduca pel transcurs del temps
  • És gratuït

 

foto ajudes