CONCURS PÚBLIC PEL DISSENY DEL CARTELL DE LA FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG 2023