CONDICIONAMENT DE LES FAÇANES DELS HABITATGES SOCIAL DE CAMPLLONG

Recentment s’ha millorat les façanes dels 4 habitatges de protecció pública propietat de Campllong Iniciatives, SAU (societat de capital públic de l’Ajuntament de Campllong) i els 6 restants propietat de particulars  ja que les façanes estaven molt deteriorades degut a agents ambientals i de les inclemències meteorològiques tot i els manteniments anuals.

La millora d’aquests tancaments exteriors ha consistit en la substitució dels taulons de fusta existents per perfils de polietilè reciclat imitació fusta.

Un cop extrets els taulons de fusta actuals, i abans de procedir a la col·locació dels nous perfils de polietilè reciclat, s’ha realitzat el repintat de l’estructura metàl·lica que els sustenta.

Amb l’actuació prevista es compleixen els requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges, establerts a l’apartat 3 del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. Els habitatges van ser concebuts atenent l’aprofitament de les condicions naturals del clima. Els perfils de polietilè reciclat que s’han instal·lat en substitució dels taulons de fusta, tenen en compte la relació interior-exterior, i proporcionen una resposta sostenible als requeriments climàtics, complint la normativa vigent en matèria d’eficiència energètica.

Aquesta actuació és viable tècnicament i econòmicament, ja que els elements instal·lats són d’un material que és un substitut potencial de la fusta i té avantatges considerables respecte la fusta: durabilitat, facilitat de maneig, resistència i cost inferior; i tot i la inversió inicial d’adquisició i instal·lació dels nous perfils, s’eliminaran pràcticament les despeses de manteniment posteriors d’aquests elements, ja que al tractar-se d’un material reciclat de plàstic no requereix sellat, pintura ni cap altre tractament de protecció, i un mínim manteniment posterior.

Les obres dels 4 habitatges propietat de Campllong Iniciatives, SAU (societat de capital públic de l’Ajuntament de Campllong) han supossat una despesa de 12.422,88.- € i s’ha obtingut una subvenció de 10.266,27.- € per part de la Diputació de Girona.

 

foto publicitat

 

2015-9_diputaciogirona_Página_2_images_noticies17_thumb_large800_550