CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS PER PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ANUALITAT 2021

Considerant les greus dificultats de tots tipus que pateixen aquelles famílies que tenen entre els seus membres alguna persona en situació de dependència greu, ja sigui per causes físiques, psíquiques o de vellesa; i amb l’objectiu de recolzar solidàriament i des de l’àmbit municipal aquells casos que puguin valorar-se com de major necessitat en tots els aspectes, s’ha estimat adient de formular convocatòria del programa d’ajuts econòmics adreçat específicament a atendre necessitats concretes en aquests supòsits per l’anualitat 2021.

El termini de sol·licitud d’ajut va de l’1 al 15 de novembre de 2021

 

La quantia de l’ajut pot ser màxim 3.000 €

 

REQUISITS PER PODER SOL.LICITAR ELS AJUTS:

 

  • Acreditar la residència en el municipi Campllong en la data de formulació de la sol·licitud, així com en els quatre anys anteriors i de forma continuada.

 

  • No percebre el sol·licitant/beneficiari ingressos superiors a 18.000 €/any bruts i acreditar-ho en la forma que s’indica a les bases.

 

  • Tenir reconegut un grau de dependència en aplicació els barems de valoració dels graus i, si s’escau, nivells de dependència (BVD).

 

CONSULTEU TOTA LA INFORMACIÓ COMPLERTA A LES BASES I RESTA DE DOCUMENTACIÓ QUE TOT SEGUIT HI HA: 

 

BASES: BASES BOP 2020

CONVOCATORIA: convocatoria

FORMULARI SOL.LICITUD: FORMULARIS SOL.LICITUD

MANUAL D’AJUDA PER PRESENTAR LES SOL.LICITUDS TELEMÀTICAMENT Manual per comunicacions electroniques AJUNTAMENT DE CAMPLLONG