CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT D’ALIMENTACIÓ I HIGIENE PERSONAL I SUBMINISTRAMENTS DE SERVEIS BÀSICS

Els ajuts són de un màxim de 250 euros al mes per despeses en subministraments bàsics s’inclou l’electricitat, l’aigua i el gas de l’habitatge on consta empadronada la unitat familiar.

Per despeses d’alimentació i higiene personal l’import de la subvenció és de 120 €/mes per unitats familiars de 1 persona, i per cada integrant del nucli familiar de més 95€/mes, amb un màxim de 405 €/mes per unitat familiar.

 

DOCUMENTACIÓ:

CONVOCATORIA CATALA

BASES CATALÀ

EXTRACTE CONVOCATORIA BOP 47 DEL 10.03.2021 X2021000031 20214701864

 

TRAMITACIÓ DE L’AJUT:

Omplir l’instància genèrica que trobareu AQUÍ

A la sol.licitud s’hi ha d’adjuntar a l’apartat Adjuntar-hi documents la documentació de l’article 4 de les bases per tal de que l’Ajuntament pugui deteminar que la unitat familiar no superin els seguents llindars:

1 persona = 950 € mensuals

2 persones = 1.425 € mensuals

3 persones = 1.520 € mensuals

4 persones = 1.615 € mensuals

5 persones = 1.710 € mensuals

6 persones = 1.805 € mensuals

7 o més persones = 1.900 € mensuals

En cas que la unitat familiar estigui subjecte al pagament de lloguer o hipoteca per l’habitatge familiar l’import dels ingressos mensuals s’ha de considerar deduint l’import d’aquesta despesa
amb un topall 350 €.