Criteris d’aplicació de les mesures restrictives per la COVID-19 a Catalunya