Distribució de bosses compostables – Evitem els impropis a l’orgànica

La presència d’impropis (materials presents a l’orgànica i que no corresponen a aquesta fracció) ha augmentat sensiblement arribant al 13,86% es segon trimestre de 2018.

Aquets impropis, dificulten el procés de recuperació de l’orgànica (el compost) i repercuteix en el retorn del cànon.

Les bosses de plàstic, les càpsules de café, aliments envasats són la majoria d’impropis que es detecten.

Mitjançant aquests escrit volem

FOMENTAR QUE SE SEPARIN A CASA LES DEIXALLES ORGÀNIQUES AMB BOSSES COMPOSTABLE

Podeu recollir lots gratuïts a l’entrada de l’Ajuntament que podeu utilitzar a casa

 

Resultat d'imatges de BOSSES COMPOSTABLE