ENQUESTA PROMOCIÓ HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A CAMPLLONG – fins el dia 28 de febrer de 2019

Baixa el document: Enquesta promoció habitatges de protecció oficial

Benvolguts,
L’Ajuntament té la voluntat d’engegar accions concretes per a facilitar l’accés a l’habitatge als joves del municipi i a altres segments de la població que hi puguin estar interessats, incidint així en una de les problemàtiques socials del moment.
Els anys 2013/2017 ja es van realitzar enquestes que en aquests moments convé tornar a actualitzar per a tenir clar les necessitats reals del municipi.
La intenció és poder oferir a tots aquells que no han pogut accedir fins ara a l’habitatge, i que a més, tenen molt clar que volen continuar vivint al poble de Campllong, una opció viable a les seves necessitats.
Tot i que encara no s’han determinat els mitjans adients pel seu finançament, si que gaudim de l’experiència de l’anterior promoció; és per això s’estima necessari recopilar dades reals de les necessitats efectives que es plantegen a la nostra població, en relació a les necessitats d’habitatge social.
Per això, us adjuntem a la part posterior una enquesta, que servirà de base per valorar la viabilitat de la promoció.
Aquesta enquesta es pot presentar presencialment a l’Ajuntament o per correu electrònic a participa@campllong.cat fins el dia 28 de febrer de 2020.

 

Salutacions,

 

Logo nova promoció habitatges socials