Evolució SARS‐CoV2 RS Girona – 24 de juliol de 2020