EXPOJOVE – DEL 20 AL 30 D’ABRIL

Aquest 2021, vista la importància que té per l’alumnat  l’orientació formativa i professional en la presa de decisions, l’han adaptat a un format virtual.

Així doncs, es celebrarà la XV edició d’Expojove en format virtual, promoguda pel Departament d’Educació i el Consell Comarcal del Gironès,  mantenint el lema … dissenya el teu futur!…. que respon a la voluntat que aquesta fira aglutini opcions diverses que permetin als i a les  joves, al  professorat i als professionals  educadors, informadors juvenils i orientadors o  pares i mares  que volen conèixer les opcions pels fills, a  dissenyar el seu futur.

Per a més informació consulteu l’enllaç de la Firesvirtuals.cat/expojove  i vegeu l’anunci

@expojovevirtual

#expojovevirtual