EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 10 DEL POUM EN L’ÀMBIT DEL PAU 7 CARRER DEL CEMENTIRI

La modificació proposada té per objecte reordenar les previsions de vialitat d’aquest polígon d’actuació i ordenar-ne l’edificació, modificant els plànols d’ordenació corresponents i complementant la normativa urbanística del POUM d’acord amb la modificació de la zonificació que planteja.

CERTIFICAT ACORD PLE APROVACIo INICIAL POUM 10

ANUNCI BOP: Edicte_publicaci__modificacio_puntual_10_POUM

ANUNCI PREMSA: 09DGIR_2

EXPOSICIÓ PÚBLICA: DEL DIA 08/07/2020 FINS EL DIA 10/08/2020

PROJECTE: AQUÍ

ESTUDI INUNDABILITAT: AQUÍ

FOTO POUM 10