Exposició pública del Pla Especial Zona equipaments

Anunci d’informació pública del Pla Especial Urbanístic per definir les condicions d’edificació i usos a la zona d’equipaments comunitaris situada entre els carrers del Remei i Enric Miralles “El Tupí” del municipi de Campllong

PODEU CONSULTAR L’EDICTE AL BOP: AQUÍ
EL PROJECTE EL PODEU CONSULTAR: AQUÍ

Sin título