informació de licitació del contracte d’obres per l’arranjament de la coberta del pavelló.

ANUNCI

De Ajuntament de Campllong pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres (exp. X2018000150)

 

1- Entitat adjudicadora

 1. Organisme: Ajuntament de Campllong.
 2. Número d’identificació: 1703880001.
 3. Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament de Campllong
 4. Tipus de poder adjudicador: Administració pública
 5. Número d’expedient: X2018000150

 

2- Obtenció de la documentació i informació

 1. Entitat: Ajuntament de Campllong.
 2. Domicili: Carrer Església, 21
 3. Localitat i codi postal: Campllong CP: 17459.
 4. Telèfon: 972461504.
 5. Adreça electrònica: ajuntament@campllong.cat.
 6. Adreça d’Internet del perfil del contractant:https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=13668915
 7. Data límit d’obtenció de documents i informació: 2 de juliol de 2018

Horari d’atenció: de 8:00 a 15:00 hores

 

images                            2015-9_diputaciogirona_Página_2_images_noticies17_thumb_large800_550