La notificació electrònica:

Comunicar-se amb l’administració per mitjans electrònics, ens ofereix l’oportunitat d’avançar en la implantació de l’administració i alhora contribuir a incrementar l’eficiència i eficàcia de l’administració en dos aspectes importants: reduint les despeses associades a la notificació tradicional en paper, i reduint significativament els terminis de tramitació dels expedients.

Pel que fa a ciutadans i empreses les notificacions electròniques els ofereix la possibilitat de poder accedir a les seves notificacions des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, sense necessitat d’estar físicament al seu domicili per al lliurament de la notificació, la qual cosa és especialment rellevant quan rebre la notificació a temps pot implicar un benefici per al notificat.

XALOC, que gestiona tots els impostos i taxes municipals, posa a disposició de tots el veïns/veïnes i persones jurídiques de Campllong la NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA dels impostos i taxes a abonar.

Cal Advertir que les Persones Jurídiques estan OBLIGADES i que les persones físiques poden escollir.

 

 

 

 XALOC PERSONES JURÍDIQUES

XALOC PERSONES FÍSIQUES