Licitació del contracte del servei de Casal d’Estiu de Campllong 2018

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 d’abril de 2018, s’efectua la convocatòria URGENT per procediment obert, proposta amb millor qualitat-preu, diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte de serveis del casal d’estiu de Campllong, d’acord amb les dades següents:

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES

ANUNCI BOP concurs contracte servei casal d’estiu 20187403341

PERFIL DEL CONTRACTANT

Data límit de presentació d’ofertes: 8 dies hàbils (27/04/2018)

 

 

casal_estiu_2018