Llar d’infants El Tractoret de Campllong 2018/2019 – Oferta places vacants i informació preinscripcions i matrícula –

Informació a enviar als pares LLAR INFANTS 2018-2019

Document de PRE-INSCRIPCIÓ 2018-2019

REGLAMENT REGULADOR: NÚM. 7 – REGLAMENT DE LA LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG

ORDENANÇA FISCAL: NÚM. 20 – REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLAR D’INFANTS

Manual per comunicacions electròniques amb l’Ajuntament de Campllong

RENOVACIÓ DE PLAÇA: Si voleu renovar la matrícula del vostre fill o de la vostra filla i així guardar-vos la plaça pel proper curs escolar 2018-2019 a la nostra Llar haureu d’omplir aquesta autorització   – RENOVACIO 18-19

ACLARIMENT: La data i el número de registre d’entrada no es tenen en compte a l’hora de resoldre situacions d’empat. Els criteris d’ordenació són els de l’art. 8 del Reglament.

El municipi que disposa d’un conveni de llar d’infants és Sant Andreu Salou, per la qual cosa els habitants d’aquests municipi seràn tractades com si fossin de Campllong i la puntuació s’aplicarà d’acord amb els punts 8.1 a 8.4. del reglament.

 

 

LLAR D'INFANTS - AJUNTAMENT - DIPUTACIÓ