LLISTA PROVISIONAL DE SOL•LICITANTS D’HABITATGE DE PROTECCIO OFICIAL CARRER RECTORIA 4