Mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya – Nota informativa

Considerant l’elevat risc d’introducció del virus de la IAAP al nostre territori, valorant l’evolució de la situació de la malaltia a Europa i sobretot per la proximitat dels focus en aus de corral declarats a França, el 18 de desembre, el DARP va publicar la Resolució ARP/3320/2020, de 15 de desembre, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya; amb la qual s’amplien les mesures previstes a l’article 5.1 de l’Ordre APA/2442/2006 (que tenen efectes sobre les explotacions avícoles ubicades als municipis inclosos a l’annex II de l’Ordre), a totes les explotacions avícoles del territori de Catalunya.
A continuació, es resumeixen les mesures adoptades a tot el territori de Catalunya d’acord amb la Resolució ARP/3320/2020:

Mesures previstes a tot Catalunya (ARP/3320/2020)

Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Caradriiformes com a reclams de caça

Prohibició cria d’ànecs i oques amb altres especies d’aus de corral

Prohibida la producció d’aus de corral a l’aire lliure ( es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d’aus silvestres)

Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA)

Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres

Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003)

Nota informativa explotacions Catalunya-1

Més informació : http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/La-cria-daus-per-a-autoconsum-a-Catalunya