MILLORES A L’ARXIU MUNICIPAL

Durant la tardor de l’any 2017 en el transcurs de la diagnosi dels arxius i fons documentals de la comarca del Gironès –treball promogut pel Consell Comarcal del Gironès i l’Arxiu Històric de Girona (AHG)– es va detectar que els l’arxiu de l’Ajuntament de Campllong requeria d’una intervenció immediata.

Arrel d’aquesta diagnosi es va programar una intervenció d’un any de durada que va finalitzar el mes de maig de 2019. Durat aquest temps l’Ajuntament ha comptat amb un tècnic d’arxiu responsable de l’actuació a les oficines municipals.

Les fases d’aquesta intervenció han estat:

  • Millora de les instal·lacions de l’arxiu municipal mitjançant la instal·lació de lleixes modelables de fusta i un aparell de climatització.
  • Identificació dels fons documentals
  • Classificació i descripció dels fons documentals
  • Eliminació de documentació aplicant les TAAD (Taules d’Accés i Avaluació Documental) i altres criteris generals (fotocòpies, còpies de publicacions…)
  • Transferència a l’Arxiu Històric de Girona de la documentació inactiva.

La documentació més rellevant transferida a l’Arxiu Històric de Girona ha estat digitalitzada i es pot consultar en  línia a través de la seva pàgina web. La resta es pot consultar presencialment a la seva seu a la Plaça Sant Josep de Girona.

Amb aquesta actuació l’Ajuntament ha aconseguit modernitzar l’arxiu municipal i preservar la conservació de tota la documentació existent.

 

Aquesta actuació, a banda de la col.laboració del Consell Comarcal del Gironès, ha obtingut una subvenció per part de la Diputació de Girona d’import 1.207,40.- € que l’Ajuntament de Campllong va sol.licitar dins la convocatoria de subvencions per al foment de projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines.

arxiu