NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha atorgat la següent subvenció a l’Ajuntament de Campllong: 

EXP. TES/179/21/000145 Aparcaments de bicicletes – IMPORT DESPESA 5.203.- € IMPORT SUBVENCIÓ 2.601,50 €