NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA PER LA MILLORA DE LES PRESTACIONS DEL PAVELLÓ – FASE 1

La Diputació de Girona ha atorgat la següent subvenció a l’Ajuntament de Campllong