NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – FONS EXTRAORDINARI

La Diputació de Girona ha atorgat la següent subvenció a l’Ajuntament de Campllong