ORDRE DIA PLE EXTRAORDINARI 10 DE NOVEMBRE DE 2022 A LES 20 HORES