ORDRE DIA PLE ORDINARI 16 DE JUNY DE 2022 A LES 20 HORES