Promocions variables

7 abril 2021
A partir de l' 1 d'abril, ha entrat en funcionament el nou servei de canal de WhatsApp per oferir informació i assessorament policial a
18 maig 2021
Línies d'ajuda: Línia a) Persones assalariades o que treballin per compte pròpia que s'hagin de confinar en el domicili i no tinguin
18 maig 2021
Els ajuts són de un màxim de 250 euros al mes per despeses en subministraments bàsics s'inclou l'electricitat, l'aigua i el gas de l'habi
19 febrer 2021
Us informem que el proper dilluns 22 de febrer s’iniciaran les obres d’arranjament dels flonjalls i de re-asfaltat del camí de Girona a
10 setembre 2021
BREU RESUM: Concessió d’unes ajudes per fomentar i facilitar la utilització del transport públic (TEISA i ATM en línies regulars) ent
18 maig 2021
Poden sol.licitar aquests ajuts: Autònoms amb la seu de l’activitat al municipi de Campllong, Autònoms empadronats a Campllong i
23 febrer 2021
La situació de la pandèmia per COVID-19 ha accelerat la necessitat que els tràmits dels ciutadans amb qualsevol administració pública e
16 febrer 2021
Bon dia, S’ha publicat al DOGC la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de l’aju