Preguntes freqüents sobre l’ús de mascareta

Aquestes respostes estan vinculades a la Resolució SLT/1648/2020 i poden variar si canvia la norma establerta.

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/faqs-us-mascareta.pdf