PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018 BENVINGUT/DA AL TEU ESPAI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA A CAMPLLONG

 

FULLETÓ INFORMATIU pressupostos participatius 2018

BUTLLETA de participació 2018

 

ENVIA LA BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ AL CORREU ELECTRONIC participa@campllong.cat o dipositala a les urnes que trobaràs a l’Ajuntament o al Local Social (planta primera)

 

Quins terminis de calendari hi ha?

Del 12 de maig al 18 de maig del 2018 es poden presentar les propostes.

Del 21 al 31 de maig del 2018 es durà a terme la fase de validació tècnica de les propostes.

Del 4 al 8 de juny del 2018 es durà a terme la votació popular.

Tot seguit publicació dels resultats al web www.campllong.cat i seguiment de l’estat d’execució de les propostes.

 

SEGUEIX EL REGLAMENT:

Un any més l’Ajuntament de Campllong ha reservat una partida de 15.000 € del pressupost municipal pel 2018 on els ciutadans decidiran a què destinar-los. Per fer-ho hem iniciat un procés de recollida de propostes que un cop validades i prioritzades seran sotmeses a votació popular.

El pressupost participatiu pretén promoure canals per tal que els veïns/nes del municipi no sigui només observadors i observadores si no, si ho desitgen, intervingui de forma activa d’allò que passa al poble.

Alhora és una eina que permet conèixer quines són les necessitats del municipi i com els mateixos veïns i veïnes les prioritzen, raó per la qual esdevé una eina útil a l’hora de planificar la despesa municipal.

Proposa

Fes les teves propostes del Campllong del futur

Participa-hi

Tots decidim. Participa

Vota

Vota i decideix el destí de 15.000 euros del pressupost municipal del 2018

Objectius

 • Ser una inversió (compra de material, mobiliari, arranjament, reforma…)
 • Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics.
 • Generar intel·ligència col·lectiva en benefici del poble i dels interessos públics.
 • Fomentar la implicació d’entitats i persones en la presa de decisions públiques.
 • Identificar necessitats de la població i fer-la partícip de les solucions. (Molt important. La identificació de necessitats que no tinguin cabuda en els pressupostos participatius 2018, podran ser tingudes en compte en els pressupostos generals de l’Ajuntament en propers exercici)
 • Disposar d’un pressupost municipal que s’adapti a les necessitats dels ciutadans.

Qui pot participar?

Totes les persones empadronades a Campllong, majors de 16 anys.

Com podeu presentar les propostes?

A través de la butlleta que trobareu al web www.campllong.cat o fisicament al costat de les urnes. Cal Omplir-la i dipositar-la a la urna que trobareu a l’Ajuntament o al Local Social (planta 1a.) o enviar-la per correu electrònic a participa@campllong.cat

IMPORTANT: a cada butlleta només pot haver-hi una proposta, si voleu fer més d’una proposta caldrà que ompliu tantes butlletes com propostes vulgueu fer. Les butlletes han d’estar omplertes en tots els apartats. Les butlletes anònimes no podran ser considerades vàlides per passar a la fase de votació.

Com han de ser les propostes?

Les propostes han de complir les següents condicions:

 1. Ser d’interès públic, tenir visió de poble i que donin resposta a una necessitat concreta.
 2. Estar referides a inversions.
 3. Ser sostenibles.
 4. Ser de competència municipal.
 5. Respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats.
 6. Ser viables tècnicament i econòmicament.
 7. No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
 8. Ser inclusives, no plantejar accions d’exclusió social i que siguin respectuoses amb els Drets Humans.
 9. Han de ser avaluaves econòmicament i cap proposta per si sola pot superar els 15.000€.
 10. Han d’anar acompanyades de les dades indentificatives de la persona que les presentat i presentades en temps i forma.

Per a qualsevol dubte o aclariment pots enviar un correu electrònic a ajuntament@campllong.cat

Com seran les votacions?

Finalitzat el procés de validació tècnica de propostes, l’Ajuntament editarà un fulletó amb les propostes finalistes les quals podran ser votades per tots els Campllonencs i Campllonenques amb el mateix sistema que les propostes a través de la butlleta que es trobarà al web www.campllong.cat . Caldrà omplir-la i dipositar-la a les urnes que trobareu a l’Ajuntament o al Local Social (planta 1a.) o enviar-la per correu electronic a participa@campllong.cat

IMPORTANT: Cada veí de Campllong només podrà votar un cop. Les butlletes han d’estar omplertes en tots els apartats. Les butlletes anònimes o votacions duplicades no podran ser considerades vàlides en el recompte de votacions.

TOTES LES FASES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018 S’ANIRAN INFORMANT AL WEB MUNICIPAL WWW.CAMPLLONG.CAT

 

esquema-proces

logo bo