PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS – CAMPLLONG 2018 – DEL 4 AL 8 DE JUNY VOTACIÓ POPULAR

Durant el procés de recollida de propostes, se n’han rebut 18, 5 descartades, i les 13 restants són les que ara és sotmeten a votació.

Totes les propostes han estat valorades i avaluades tant a nivell tècnic com a nivell polític.

Podeu consultar l’informe AQUÍ: 2018- Informe validació tècnica propostes pressupostos participatius any 2018- 01062018

La majoria de propostes que no s’han incorporat a la fase final de votació han estat descartades per sobrepassar els 15.000 euros de pressupost màxim fixat, per no ser considerades inversions o no ser de competència municipal. Tot i això, moltes de les propostes descartades es tindran en consideració.

PODEU VOTAR DOS (2) PROPOSTES TOTS ELS VEÏNS DE CAMPLLONG MAJORS DE 16 ANYS

Les butlletes amb 1, 3 o més vots es consideraran no vàlids. Les propostes amb empat de punts és decidiran per sorteig

 Marqueu amb una X dos propostes de la A a la L

 

Descarregue-vos la butlleta de votació i presenteu-la a l’ajuntament al local social o podeu enviar-la per correu electronic a participa@campllong.cat

butlleta de VOTACIÓ 2018

logo bo