PUBLICITAT DE LA SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2020 CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA