Publicitat de les subvencions de la Diputació de Girona provinents del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2019)

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona, constitueix un programa que, complint les funcions d’assistència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural.
L’Ajuntament de Campllong ha rebut els següents imports destinats a:
DESPESES ORDINÀRIES – CONSUM I MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
37.090,60 €
ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ
NETEJA VIÀRIA
CULTURA – FESTA MAJOR I ACTIVITATS DIVERSES
6.545,40 €
SEGA DE MARGES DELS CAMINS MUNICIPALS
900,00 €
NOVES TECNOLOGIES – ADQUISICIÓ NOU ORDINADOR LOCAL SOCIAL
750,26 €

 

fons de coop.