…seràs tu el següent? – campanya el Servei Català de Trànsit

Amb aquesta campanya el Servei Català de Trànsit i el Departament d’Interior

en col·laboració amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM),

pretenen conscienciar a la ciutadania sobre les conseqüències penals i personals

derivades de les imprudències en la conducció.